Taisyklėse ir sąlygose vartojamos sąlygos

Pardavėjas – Inita Jansauska, elektroninės parduotuvės „Initasworks“ savininkė, registracijos numeris 09047510026, juridinis adresas ir faktinis adresas – Liela iela 32, Jelgava, LV-3001, Latvija, el.paštas info@initasworks.com.
Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, pareiškęs norą įsigyti, perka ar galėtų įsigyti prekę ar naudotis paslauga su jo veikla tiesiogiai nesusijusiu tikslu;
Pirkėjas – asmuo, perkantis prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Pirkėju gali būti ir Vartotojas, ir asmuo, kuris nėra Vartotojas;
Prekė – bet koks daiktas, kurį Pardavėjas siūlo ar parduoda Vartotojui per šią svetainę;
Gamintojas – asmuo, kuris, vykdydamas ūkinę ar profesinę veiklą, pagamina ar restauruoja prekę, skirtą parduoti, arba prisistato kaip Gamintojas.
Norminiai aktai – Ministrų kabineto 2014 m. gegužės 20 d. nuostatai Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių nuostatai“, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Civilinė teisė, Komercinė teisė ir kiti privalomi norminiai aktai;
Naudojimosi sąlygos – Gamintojo ar Pardavėjo nurodymai, kurių laikantis Prekė išlaiko naudojimo (naudojimo) savybes ir tinkamą kokybę bei nekelia grėsmės Vartotojo turtui, sveikatai, gyvybei ar aplinkai;
Kainos – galutinė svetainėje nurodyta Prekių kaina, įskaitant mokesčius ir rinkliavas, už kurią Pardavėjas parduoda Prekes per šią svetainę. Į kainą neįeina mokestis už Prekės pristatymą;
Interneto svetainė – Pardavėjo svetainė www.initasworks.com;
Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
Bendrosios sąlygos – šios sąlygos (bendrosios interneto svetainės sąlygos).

Bendros sąvokos

Šios sąlygos apibrėžia teisinius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

Pasinaudojimas teise atsisakyti sutarties

Jei persigalvojote ir nusprendėte atšaukti pirkinį, Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (PTAL) ir reglamentuojantys ministrų kabineto nuostatai Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių taisyklės“ (MK nuostatai Nr. 255) nurodyti, kad pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti sutarties ir grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą prekę atgal pardavėjui. Pasinaudojimo teise atsisakyti sutarties terminas skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo dienos. Atsisakymo teisės įgyvendinimas – tai Pirkėjo pranešimas apie Prekės atsisakymą ir jo pateikimas arba išsiuntimas Pardavėjui. Vartotojas praneša apie atšaukimą Pardavėjo elektroninio pašto adresu info@initasworks.com.

GPMĮ 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nuotolinės sutarties atveju, atsisakydamas pirkti, „vartotojas atsako už prekės kokybės ir saugos palaikymą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu“. Rekomenduojame išlaikyti originalią prekės pakuotę, kad pasinaudojant atsisakymo teise pagal Distantinės sutarties sąlygas prekė nebūtų mechaniškai pažeista išoriškai. Tačiau www.initasworks.com pasilieka teisę atsisakyti priimti prekę, kuri yra sugadinta, nesukomplektuota, o Vartotojas negali pasinaudoti atsisakymo teise, jeigu Prekė pagaminta pagal Vartotojo nurodymus ir individualų užsakymą arba Prekė yra aiškiai suasmenintas.

Grąžinama Prekė turi būti pristatyta Vartotojui – a.k.17, Jelgava, LV-3001, Latvija, ir turi būti pilnai surinkta, be naudojimo žymių ir defektų.

Initasworks teisė atsisakyti užsakymų

Pardavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, jei:

Pristatymas

Visais atvejais prekės pristatymo laikas derinamas darant užsakymą. https://initasworks.com/lt/siuntimas-ir-grazinimas/ Pristatant skubiai, pageidautina susisiekti el. paštu info@initasworks.com. Užsakymai, pateikti ne mūsų darbo valandomis, bus apdorojami kitą dieną.

Mokėjimas

Apmokėti už prekę galima banko (interneto banko) pavedimu.

www.initasworks.com priima daugumą mokėjimo kortelių, įskaitant. Mastercard, Visa and Maestro. Taip pat priimame Paypal ir mokėjimus iš didžiausių Latvijos interneto bankų.

Jūs atliekate pinigų pervedimą į mūsų nurodytą mokėjimo sąskaitą ir pinigams atėjus į mūsų sąskaitą prekė Jums bus paruošta ir išsiųsta pirkėjo nurodytu adresu.

Ginčų sprendimas ir kitos sąlygos

Ginčai, kilę tarp Kliento ir Pardavėjo dėl prekių užsakymo ir pirkimo per E-parduotuvę, sprendžiami derybų keliu.

Šiose taisyklėse atskirai neaptariamais klausimais vadovaujamasi Latvijos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart