Noteikumos un nosacījumos lietotie termini

Pārdevēja – Inita Jansauska e-veikala„Initasworks” īpašniece, reģistrācijas numurs 09047510026, juridiskā adrese un faktiskā adrese- Lielā iela 32, Jelgava, LV-3001, Latvija, e-pasts info@initasworks.com.
Patērētājs – fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;
Pircējs – persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;
Prece – jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;
Ražotājs – persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju.
Normatīvie akti – Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;
Lietošanas noteikumi – Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
Cenas – Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;
Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne www.initasworks.com;
Puses – Pārdevējs un Pircējs.
Vispārējie noteikumi un nosacījumi – šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

Atteikuma tiesību izmantošana

Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs izmanto Pārdevēja e-pasta adresi info@initasworks.com.

PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Taču www.initasworks.com saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, kā arī Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem un individuāla pasūtījuma vai Prece ir nepārprotami personalizēta.

Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā- a.k.17, Jelgava, LV-3001, Latvija, un tai ir jābūt pilnā komplektācijā, bez lietošanas pazīmēm un defektiem.

“Initasworks” tiesības, atsakoties no pasūtījumiem

Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja:

Piegāde

Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā. https://initasworks.com/lv/piegade-un-atgriesana/ Steidzamās piegādes gadījumā vēlams sazināties pa e-pastu info@initasworks.com. Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā.

Apmaksa

Preces apmaksa ir veicama ar bankas (internetbankas) pārskaitījumu.

www.initasworks.com pieņem lielāko daļu maksājumu karšu t.sk. Mastercard, Visa un Maestro. Mēs pieņemam arī Paypal un maksājumus no Latvijas lielākajām interneta bankām.

Jūs veicat naudas pārskaitījumu uz mūsu norādīto norēķinu kontu un pēc naudas ienākšanas mūsu kontā, Jums tiks sagatavota prece un nosūtīta uz pircēja norādīto adresi.

Strīdu risināšana un citi noteikumi

Strīdus, kas radušies starp Pasūtītāju un Pārdevēju saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi ar E-veikala starpniecību, risina sarunu ceļā.

Šajos noteikumos atsevišķi neatrunātajos jautājumos vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem Normatīvajiem aktiem.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart