Tingimustes kasutatud terminid

Müüja – Inita Jansauska, e-poe “Initasworks” omanik, registreerimisnumber 09047510026, juriidiline aadress ja tegelik aadress – Liela iela 32, Jelgava, LV-3001, Läti, e-post info@initasworks.com.
Tarbija – füüsiline või juriidiline isik, kes avaldab soovi osta, ostab või võiks osta toodet või kasutada teenust eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud tema ettevõtlusega;
Ostja – isik, kes ostab kaupu Müüja veebipoest. Ostjaks võib olla nii Tarbija kui ka isik, kes ei ole Tarbija;
Toode– mis tahes asi, mida Müüja selle veebilehe kaudu Tarbijale pakub või müüb;
Tootja – isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse raames valmistab või taastab müügiks toote või esitleb end Tootjana.
Normatiivaktid – Ministrite Kabineti 20. mai 2014 määrused nr 255 “Kauglepingute määrused”, Tarbijaõiguste kaitse seadus, tsiviilõigus, äriseadus ja muud siduvad normatiivaktid;
Kasutustingimused – Tootja või Müüja juhised, mida järgides Toode säilitab kasutus(kasutus)omadused ja nõuetekohase kvaliteedi ning ei kujuta endast ohtu Tarbija varale, tervisele, elule ega keskkonnale;
Hinnad – Veebilehel märgitud Kauba lõplik hind koos maksude ja lõivudega, mille eest Müüja selle veebilehe kaudu Kaupa müüb. Hind ei sisalda Toote kohaletoimetamise tasu;
Veebileht – Müüja veebisait www.initasworks.com;
Pooled – müüja ja ostja.
Üldtingimused – käesolevad tingimused (veebi üldtingimused).

Üldtingimused

Need tingimused määratlevad Ostja ja Müüja vahelise õigussuhte.

Taganemisõiguse kasutamine

Kui muutsite meelt ja otsustasite ostu tühistada, tuleb järgida Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seadust (PTAL) ja ministrite kabineti määrust nr 255 “Kauglepingute eeskirjad” (MK määrused nr 255) märkida, et ostjal on õigus 14 kalendripäeva jooksul lepingust taganeda ja e-poest ostetud toode müüjale tagasi tagastada. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega hakatakse arvestama Toote üleandmise päevast. Keeldumisõiguse teostamine tähendab Ostja teavitamist Tootest keeldumise kohta ning selle esitamist või saatmist Müüjale. Tarbija kasutab taganemisest teatamiseks Müüja e-posti aadressi info@initasworks.com.

PTAL § 12 6. osa sätestab, et kauglepingu puhul ostust keeldumisel “vastutab tarbija taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilimise eest”. Soovitame säilitada toote originaalpakendit, et taganemisõiguse kasutamisel vastavalt Kauglepingu tingimustele ei saaks toode väliselt mehaaniliselt kahjustada. Küll aga jätab www.initasworks.com endale õiguse keelduda rikutud, mittekomplektse toote vastuvõtmisest ning Tarbijal ei ole võimalik keeldumisõigust kasutada, kui Toode on valmistatud vastavalt Tarbija juhistele ja individuaaltellimusele või Toode on selgelt isikupärastatud.

Tagastatav Toode peab olema Tarbijale üle antud – a.k.17, Jelgava, LV-3001, Läti ning see peab olema täielikult komplekteeritud, ilma kasutusjälgede ja defektideta.

Initasworksi õigus keelduda tellimustest

Müüjal on õigus tellimusest keelduda, kui:

Kohaletoimetamine

Kõikidel juhtudel lepitakse toote tarneaeg kokku tellimuse vormistamisel. https://initasworks.com/et/kohaletoimetamine-ja-tagastus/ Kiireloomulise kohaletoimetamise korral on soovitatav ühendust võtta e-posti teel info@initasworks.com. Väljaspool meie tööaega tehtud tellimusi käsitleme järgmisel päeval.

Makse

Toote eest saab tasuda pangaülekandega (internetipank).

www.initasworks.com aktsepteerib enamikku maksekaarte sh. Mastercard, Visa ja Maestro. Aktsepteerime ka Paypali ja makseid Läti suurimatest internetipankadest.

Teete rahaülekande meie poolt määratud maksekontole ja peale raha laekumist meie kontole koostatakse Teile toode ja saadetakse ostja poolt määratud aadressile.

Vaidluste lahendamine ja muud tingimused

Kliendi ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel kaupade tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Antud määrustes juhinduvad eraldi käsitlemata küsimustes Läti Vabariigis kehtivatest normatiivaktidest.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart